6. Маалымат берүү

6.9.3

6.9.3 "Кыймылдын схемасы" белгиси


Расмий текст:
Кесилиште өз алдынча багыттарга кыймылга тыюу салынган же татаалдаштырылган кесилиште кыймылдын багыттары көрсөтүлгөн кыймылдын маршруту.


Кошумча маалымат:

6.9.3 "Кыймылдын схемасы" белгисин эгерде кесилиште өз алдынча багыттарга кыймылга тыюу салынган болсо, же кыймылдын багыттары татаал пландаштырылган кесилиште болсо айланып өтүү маршрутун көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 424

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign