5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.15.2

5.15.2 "Тилке боюнча кыймылдын багыты" белгиси


Расмий текст:

Тилке боюнча кыймылдын уруксат берилген багыттары.

Кыймылдын четки сол тилкесинен солго бурулууга уруксат бере турган 5.15.1 жана 5.15.2 белгилери, ушул эле тилкеден кайрылууга дагы уруксат беришет. Жебелердин конфигурациясы конкреттүү кесилиштин конфигурациясына ылайык өзгөртүлүшү мүмкүн.

5.15.1 жана 5.15.2 белгилеринин аракети маршруттук транспорт каражаттарына таркатылбайт.

Кесилиштин алдында орнотулган 5.15.1 жана 5.15.2 белгилеринин аракети, эгерде анда орнотулган башка 5.15.1 жана 5.15.2 белгилери башкача көрсөтмөлөрдү бербей турган болсо, бүткүл кесилишке таркатылат.


Кошумча маалымат:


icon 540

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign