5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.15.3

5.15.3 "Тилкенин башталышы" белгиси


Расмий текст:

Көтөрүлүштөгү кошумча тилкенин же тормоздоо тилкесинин башталышы.

Эгерде, кошумча тилкенин алдында орнотулган белгиде, 4.6 "Минималдуу ылдамдыкты чектөө" белгиси (белгилери) тартылса, анда көрсөтүлгөн же андан чоң ылдамдык менен негизги тилке боюнча кыймылын уланта албай турган айдоочу оң жакта жайгашкан тилкеге которулушу керек.


Кошумча маалымат:

белгисин жогору чыгуудагы кошумча тилкенин же кесилиштерде жана кошулуштарда тормоздоо тилкесинин, ушул багытта кыймыл үчүн тилкелердин саны жогорулаган учурда башталышын белгилөө үчүн колдонушат.

icon 525

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign