5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.15.7

5.15.7 "Тилкелер боюнча кыймылдын багыты" белгиси


Расмий текст:

Эгерде 5.15.7 белгисинде, кайсы бир транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салуучу белги тартылса, анда ушул транспорт каражаттарынын тиешелүү тилке боюнча кыймылына тыюу салынат.

5.15.7 белгилери жебелердин тийиштүү саны менен төрт же андан ашык тилкелери бар жолдордо колдонулушу мүмкүн.

Алмаштырылуучу сүрөтү бар 5.15.7 белгилеринин жардамы реверсивдүү кыймылды уюштурууга болот.


Кошумча маалымат:

5.15.7 "Тилкелер боюнча кыймылдын багыты" белгисин каршысындагыга караганда тилкелердин көбүрөөк саны боюнча багыттардын биринде кыймылды уюштуруу үчүн тилкелердин санын жана тилкенин ар бири боюнча багытты көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 611

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign