5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.15.6

5.15.6 "Тилкенин бүтүшү" белгиси


Расмий текст:
Бул багытта кыймылдоого арналган үч тилкелүү жолдогу ортоңку тилкенин участогунун аягы.


Кошумча маалымат:


5.15.6 "Тилкенин бүтүшү" белгисин ушул багыттагы кыймыл үчүн арналган, 5.15.4 белгиси менен белгиленген үч тилкелүү жолдордогу ортоңку тилкенин участогунун тилкесинин аягын белгилөө үчүн колдонушат.

icon 346

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign