5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.33.1

5.33.1 "Велосипедде жүрүү зонасы" белгиси


Расмий текст:
Ведолипедчендердин кыймылына уруксат берилген аймак башталган жер.


Кошумча маалымат:

icon 343

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign