5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.34

5.34 "Жөө жүрүү зонасынын аякташы" белгиси


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

5.34 "Жөө жүрүү зонасынын аякташы" белгилерин тиешелүүлүгүнө жараша 5.27, 5.29, 5.31, 5.33 белгилери менен белгиленген аймактын (жолдун участогунун) аяктоосун көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 241

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign