4.8.1-4.8.3

4. Милдеттендирүүчү

4.8.1-4.8.3
4.8.1-4.8.3
4.8.1-4.8.3

4.8.1-4.8.3 "Кооптуу жүктөрү бар транспорт каражаттарынын жүрүүсүнүн багыты" белгилери. 


Расмий текст:
"Кооптуу жүк" таанытуучу белгилери (маалыматтык таблицалары) менен жабдылган транспорт каражаттарынын кыймылдоосуна белгиде көрсөтүлгөн багытта гана уруксат берилет: 4.8.1 - оңго, 4.8.2 - түз, 4.8.3 - солго.


Кошумча маалымат:

Белгилерин кооптуу жүктөрдү ташуучу жана колдонулуудагы мыйзамдарга ылайык "Кооптуу жүк" ажыратуучу белгилери (маалыматтык таблицалар) коюлушу керек болгон транспорт каражаттарынын жүрүүсүнүн багыттарын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 846

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign