5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.1

5.1 «Автомагистраль» белгиси.


Расмий текст:
Автомагистралдар боюнча жүрүү тартибин белгилөөчү Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелеринин талаптары колдонулуучу жол.


Кошумча маалымат:

icon 1332

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign