5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.10

5.10 "Реверсивдүү кыймылдын жолуна чыгуу" белгиси


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

5.10 "Реверсивдүү кыймылдын жолуна чыгуу" белгисин 5.8 белгиси менен белгиленген жолдун участогуна чыгууларды көрсөтүү үчүн колдонушат жана бардык каптал чыгууларына орнотушат.

icon 805

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign