5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.9

5.9 "Реверсивдүү кыймылдын бүтүшү" белгиси


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

5.9 "Реверсивдүү кыймылдын бүтүшү" белгисин 5.8 белгиси менен белгиленген реверсивдүү кыймыл жолунун участогунун аягына орнотушат.

icon 424

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign