5.19.1-5.19.2

5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.19.1-5.19.2
5.19.1-5.19.2

5.19.1 жана 5.19.2 "Жөө жүргүнчү өткөөлү" белгилери


Расмий текст:
Өткөөлдө 1.14.1 же 1.14.2 чийини жок учурда 5.19.1 белгиси жолдун оң тарабында өткөөлдүн жакынкы чегинде жакын келе жаткан транспорт каражаттарына карата, ал эми 5.19.2 белгиси – жолдун сол тарабында өткөөлдүн алыскы чегинде орнотулат.


Кошумча маалымат:

5.19.1 жана 5.19.2 "Жөө жүргүнчү өткөөлү" белгилерин жолдон жөө жүргүнчүлөрдүн өтүшү үчүн бөлүнгөн жерлерди белгилөө үчүн колдонушат.

icon 546

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign