5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.20

5.20 "Жасалма дөңсөө" белгиси


Расмий текст:
Жасалма текши эместиктин чектерин белгилейт. Белги жакын келе жаткан транспорт каражаттарына карата жакынкы чектерде орнотулат.


Кошумча маалымат:

5.20 "Жасалма дөңсөө" белгисин жасалма текши эместиктин чектерин белгилөө үчүн колдонушат.

icon 644

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign