5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.2

5.2 "Автомагистралдын бүтүшү" белгиси


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

автомагистралдын аягында, автомагистралдан чыгуулардын башталышында жана алдын ала автомагистралдын аягына чейин 400 жана 1000 м аралыкта 8.1.1 табличкасы менен орнотушат.

icon 700

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign