5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.21

5.21 "Турак жай зонасы" белгиси


Расмий текст:
Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелеринин талаптары аракетте болгон, турак-жай зонасындагы кыймыл тартибин белгилөөчү аймак.


Кошумча маалымат:

5.21 "Турак жай зонасы" белгисин анын чектеринде турак жай зоналарындагы кыймыл тартибин белгилей турган Жол кыймылынын эрежелеринин талаптары колдонула турган аймактарды (зоналарды) белгилөө үчүн колдонушат.

icon 555

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign