5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.25

5.25 "Калктуу конуштун башталышы" белгиси


Расмий текст:
Анда ушул жолдо калктуу конуштардагы кыймыл тартибин аныктай турган Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелеринин талаптары жарактуу болбогон калктуу конуштун башталышы.


Кошумча маалымат:

5.25 "Калктуу конуштун башталышы" белгисин анда ушул жол боюнча кыймылдоо коопсуздугунун шарттарында калктуу пункттарда кыймылдоо тартибин белгилей турган Жол кыймылынын эрежелеринин талаптарын киргизүү максатка ылайыксыз болгон калктуу пункттун башталышын белгилөө үчүн колдонушат.

icon 625

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign