5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.26

5.26 "Калктуу конуштун аякташы" белгиси


Расмий текст:
5.25 белгиси менен белгиленген калктуу конуштун аягы.


Кошумча маалымат:

5.26 "Калктуу конуштун аякташы" белгисин 5.25 белгиси менен белгиленген калктуу пункттун аягын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 269

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign