5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.27

5.27 "Токтоп туруунун чектөөсү бар зона" белгиси


Расмий текст:
Токтоп турууга тыюу салынган аймак (жол участогу) башталуучу жер.


Кошумча маалымат:

5.27 "Токтоп турууну чектөөсү бар зона", 5.29 "Жөнгө салынуучу токтоп туруу зонасы" жана 5.31 "Максималдуу ылдамдыкты чектөөсү бар зона" белгилерин анын чектеринде топтоп туруу жайы регламенттештирилген же кыймылдын максималдуу ылдамдыгы чектелген аймакты (жолдун участогун) белгилөө үчүн колдонушат.

icon 701

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign