5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.4

5.4 "Автомобилдер үчүн жолдун бүтүшү" белгиси


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

5.3 белгиси менен белгиленген жолдун аягында орнотушат.

icon 496

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign