5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.5

5.5 "Кыймыл бир тараптуу жол" белгиси


Расмий текст:
Бүткүл туурасы боюнча механикалык транспорт каражаттарынын кыймылы бир багытта жүзөгө ашырыла турган жол же жүрүүчү бөлүк.


Кошумча маалымат:

транспорт каражаттары жолдун бүткүл кеңдиги боюнча бир багытта гана жүрүүчү жолду же жүрүү бөлүгүн белгилөө үчүн колдонушат.

icon 1009

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign