6. Маалымат берүү

6.10.1

6.10.1 "Багыттардын көрсөткүчү" белгиси


Расмий текст:
Маршрут пункттарына карата кыймылдын багыттары. Белгилерде аларда белгиленген объекттерге чейинки аралык (чкм) көрсөтүлгөн болушу, автомагистралдын, аэропорттун символдору жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн.


Кошумча маалымат:

6.10.1 "Багыттардын көрсөткүчү" белгилерин калктуу пункттарга жана башка объекттерге карата кыймылдын багытын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 321

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign