6.18.1-6.18.3

6. Маалымат берүү

6.18.1-6.18.3
6.18.1-6.18.3
6.18.1-6.18.3

6.18.1-6.18.3 "Айланып өтүүнүн багыты" белгилери


Расмий текст:
Кыймыл үчүн убактылуу жабык болгон жол участогун айланып өтүү багыты.


Кошумча маалымат:

6.18.1-6.18.3 "Айланып өтүүнүн багыты" белгилерин кыймыл үчүн убактылуу жабылган жолдун участогун айланып өтүү маршруту боюнча кыймылдын багытын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 377

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign