6.19.1-6.19.2

6. Маалымат берүү

6.19.1-6.19.2
6.19.1-6.19.2

6.19.1 жана 6.19.2 "Жолдо жүрүүнүн башка бөлүгүнө өтүүнү алдын ала көрсөткүч" белгилери


Расмий текст:
Бөлүштүрүү тилкеси бар жолдогу жүрүүчү бөлүктүн жабык участогунда кыймылдоо үчүн айланып өтүүнүн багыты же оң жактагы жүрүүчү бөлүккө кайтуу үчүн кыймылдын багыты.


Кошумча маалымат:

6.19.1 жана 6.19.2 "Жолдо жүрүүнүн башка бөлүгүнө өтүүнү алдын ала көрсөткүч" белгилерин жүрүүчү бөлүгүнүн жабык участкаларын айланып өтүү үчүн кыймылдын багытын жана ушул багыттагы кыймыл үчүн арналган жүрүүчү бөлүгүнө кайтуу үчүн кыймылдын багытын көрсөтүүчү бөлүштүрүү тилкеси бар жолдордо колдонушат.

icon 434

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign