6. Маалымат берүү

6.2

6.2 "Сунушталуучу ылдамдык" белгиси


Расмий текст:
Жолдун ушул участогундагы кыймылдоого сунуштала турган ылдамдык. Белгинин аракетте болуу зонасы жакынкы кесилишке чейин таркатылат, ал эми 6.2 белгисин эскертүүчү белги менен бирге колдонуу учурунда, кооптуу участоктун узундугу менен аныкталат.


Кошумча маалымат:

6.2 "Сунушталуучу ылдамдык" белгисин транспорт каражаттарынын айдоочуларына жолдун бул участогунда жүрүүнүн сунушталган ылдамдыгы жөнүндө маалымдоо үчүн колдонушат.

icon 590

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign