6. Маалымат берүү

6.3.2

6.3.2 "Кайрылуу үчүн зона" белгиси


Расмий текст:
Артка кайрылуу үчүн зонанын узундугу. Солго бурулууга тыюу салынат.


Кошумча маалымат:

6.3.2 "Кайрылуу үчүн зона" белгилерин кайрылуу жерлерин көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 524

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign