6. Маалымат берүү

6.4

6.4 "Токтоп туруу орду" белгиси


Расмий текст:
Белги транспорт каражаттарынын токтоп туруусу үчүн бөлүнгөн атайын аянтты, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү же тротуардагы зонаны белгилейт. Кыймыл багытын, атайын аянтка чейинки аралыкты жана анда токтоп туруунун уруксат берилген шарттарын тактоо үчүн 6.4 белгиси менен бирге табличкалар колдонулушу мүмкүн.


Кошумча маалымат:

6.4 "Токтоп туруу орду" белгисин транспорт каражаттарынын токтоп турушу үчүн арналган аянтчаларды белгилөө, 8.6.1-8.6.9-тротуарлардын жанындагы токтоп туруу жерлерин белгилөө үчүн колдонушат.

icon 436

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign