8.22.1-8.22.3

8. Табличкалар

8.22.1-8.22.3
8.22.1-8.22.3
8.22.1-8.22.3

8.22.1-8.22.3 "Тоскоолдук" табличкалары


Расмий текст:
Тоскоолдукту жана айланып өтүү багытын белгилешет. 4.2.1-4.2.3 белгилери менен колдонулушат.


Кошумча маалымат:

icon 621

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign