8. Табличкалар

8.23

8.23 "Фотовидеофиксация" табличкасы


Расмий текст:
Жол белгисинин аракетте болуу зонасында же жолдун башка участогунда автоматтык режимде иштеп турган, фото, кинотартып алуулар жана видеотартуу функциясы бар, же фото-, кинотартуу жана видеого тартуу каражаттары менен атайын техникалык каражаттар менен каттоо жүзөгө ашырылышы мүмкүн экендигин көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

icon 493

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign