8. Табличкалар

8.25

8.25 "Транспорт каражатынын экологиялык классы" табличкасы 


Расмий текст:

8.25 "Транспорт каражатынын экологиялык классы" табличкасы 3.3-3.5, 3.18.1, 3.18.2 жана 4.1.1-4.1.6 белгилеринин колдонулушу төмөнкүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылтыла тургандыгын көрсөтөт:

- бул транспорт каражатынын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн экологиялык классы табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан төмөн болгон;

- бул транспорт каражатынын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн.
Табличка 5.29 жана 6.4 белгилеринин колдонулушу төмөнкүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылтыла тургандыгын көрсөтөт:

- бул транспорт каражатынын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн экологиялык классы табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класска шайкеш, же болбосо табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан жогору болгон;

- бул транспорт каражатынын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн.


Кошумча маалымат:

icon 758

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign