8. Табличкалар

8.24

8.24 "Эвакуатор иштеп жатат" табличкасы


Расмий текст:
Жол белгилеринин аракет зонасында транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

icon 611

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign