8.6.1-8.6.9

8. Табличкалар

8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9
8.6.1-8.6.9

8.6.1-8.6.9 "Транспорт каражатын токтоп турууга коюунун ыкмасы" табличкалары

8.6.1 табличкасы бардык транспорт каражаттары токтоп турууга жүрүүчү бөлүктүн четине удаалаш токтотулушу керектигин көрсөтөт;

8.6.2 - 8.6.9 табличкалары жеңил автоунааларды жана мотоциклдерди тротуарга жакын токтоп турууга коюу ыкмасын көрсөтүшөт.

icon 325

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign