8. Табличкалар

8.7

8.7 "Кыймылдаткычты иштетпестен токтоочу жай" табличкасы


Расмий текст:
6.4 белгиси менен белгиленген токтоочу жайда, иштебеген гана кыймылдаткычы менен транспорт каражаттарынын токтоосуна уруксат бериле тургандыгы көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

8.7 "Кыймылдаткычы иштебей тургандагы токтоочу жай" табличкасын 6.4 белгиси менен көрсөтүлгөн токтоочу жайга кыймылдаткычы иштебей турган транспорт каражаттарын токтотууга тыюу салуу үчүн колдонушат.

icon 375

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign