Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү эрежелери

Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү эрежелери

Теориялык сынак

Теориялык сынак тапшыруу үчүн автоматташтырылган маалыматтык тутумдагы сынактык тапшырмалар аралаш 20 суроодон турат.

Теориялык сынак тапшыруу үчүн убакыт 25 мүнөт.

Сынактык тапшырмалардын 18 жана андан ашык суроосуна жооп берген талапкер теориялык сынакты тапшырган болуп эсептелет.

Теориялык сынакта алынган баа үч айга чейин жарактуу болуп саналат.

Теориялык сынакты тапшырбаган талапкер практикалык сынакка киргизилбейт. Теориялык же практикалык сынакты кайрадан тапшыруу мурдагы сынак өткөрүлгөн күндөн тартып 10 күндөн эрте эмес дайындалат.

Үч жолку аракеттен тапшырылган сынактардан терс жыйынтыктар чыккан учурда, талапкер айдоочулук курамды даярдоо боюнча окуу уюмдарында окутуунун кайталанма курсунан өтөт, анын мөөнөтү бир айдан кем болбошу зарыл жана сынак комиссиясына окуудан кайра өткөндүгү жөнүндө тиешелүү документтерди тапшырат. 


Практикалык сынак төмөнкү этаптардан турат:

1) автомототранспорт каражатын жүргүзүүгө даярдануу;

2) автомототранспорт каражатын ордунан жылдырып баштоо;

3) кесилиштерден (жөнгө салынган, жөнгө салынбаган) өтүү;

4) автомототранспорт каражатын артка кайруу;

5) автомототранспорт каражатын артка карай жүргүзүү жана маневр жасоо;

6) автомототранспорт каражатын тормоздоо жана токтотуу (парковка).

7) фишкалар менен белгиленген участоктон өтүү (жылан);

8) эстакадага чыгаруу жана түшүрүү.

Башкаруу көндүмү боюнча практикалык сынак тапшыруу убактысы чектелген эмес. Талапкер автомототранспорт каражатын башкаруу боюнча эки же андан көп этапты тапшырбаган учурда башкаруу көндүмү боюнча практикалык сынак тапшырылган жок болуп эсептелет.

Квалификациялык сынактарды тапшыра албаган, сынак алуучуларга же сынак кабыл алуунун жол-жоболоруна дооматтары болгон талапкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жазуу түрүндө сынак алуучулардын иш-аракеттерине же сынактарды кабыл алуунун жол-жоболоруна даттанууга укуктуу.

Квалификациялык сынактарды тапшыруу үчүн талапкер төмөнкүлөрдү берет:

- калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген Кыргыз Республикасынын жаранынын жана чет өлкөлүк жарандын идентификациялык жеке номерин;

- архивдик иш, калкты жана автотранспорттук каражаттарды, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын, кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо жаатындагы мамлекеттин саясатын жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген формадагы арызды;

- 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта) же идентификациялык карта - 2017-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта);

- чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн - жарактуу визасы бар паспорту же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген жашап турууга уруксат, же калкты каттоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген каттоо документи (каттоо талону), Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык келишимдерде каралган учурлардан тышкары;

- берилүүчү датасы 12 айдан ашпаган, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы аныктай турган ыйгарым укуктуу мамлекеттик медициналык мекеме тарабынан берилген, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы бекиткен форма боюнча медициналык күбөлөндүрүүдөн (наркологиялык текшерүүдөн, психикалык саламаттыгын аныктоодон, көрүүсүн текшерүүдөн) өткөнүн ырастаган документ;

- айдоочулардын курамын даярдаган жана кайра даярдаган окуу уюмдары тарабынан берилген бирдиктүү үлгүдөгү автотранспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча курстардан өткөндүгү тууралуу күбөлүк;

- айдоочулардын курамын даярдоочу окуу уюмдары тарабынан берилген айдоочунун өздүк карточкасы;

- айдоочулук күбөлүк (эгер мурда берилсе). Чет тилде түзүлгөн айдоочулук күбөлүк мамлекеттик же расмий тилге которулган жана бир тилден экинчи тилге туура которулганы тууралуу нотариустун, же мындай нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүгө укуктуу болгон башка кызмат адамынын күбөлөндүргөн кол тамгасы болушу керек;

- Кыргыз Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен макулдашылган, белгиленген жыйымдарды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция.