Туташ чийиндин үзүлүшү

Туташ чийиндин үзүлүшү

Чечүүчү учур  4.1.1 "Түз кетүү" белгисинде турат


Ал түз багытта гана кыймылдоого уруксат берет. Бирок анын күчү адын ала орнотулган жакынкы жүрүүчү бөлүктөрдүн кайчылашкан жерине жайылтылат. Демек, А таректориясы боюнча (артка кайрылуу) кыймылына тыюу салынат.

Туура жооп: Б жана В