1. Эскертүүчү белгилер

1.1
1.1

1.1. "Шлагбаум коюлган темир жол өткөөлү" жана 1.2 "Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөөлү"


Расмий текст:
белгилерин шлагбаумдар менен тийиштүү жабдылган же жабдылбаган бардык темир жол өткөөлдөрүнүн алдында орнотушат.icon 5371

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign