1. Эскертүүчү белгилер

1.12.1
1.12.1


1.12.1 жана 1.12.2 "Кооптуу бурулуштар" белгилери. 


Расмий текст:
Кооптуу бурулуштары бар жол участогу: 1.12.1 – оңго биринчи бурулушу менен, 1.12.2 – солго биринчи бурулуусу менен.

icon 2219

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign