1. Эскертүүчү белгилер

1.12.2
1.12.2


1.12.1 жана 1.12.2 "Кооптуу бурулуштар" белгилери. 


Расмий текст:
Кооптуу бурулуштары бар жол участогу: 1.12.1 – оңго биринчи бурулушу менен, 1.12.2 – солго биринчи бурулуусу менен.


Кошумча маалымат:

белгилерин пландагы биринин артынан бири кете турган эки же андан ашык ийрейүүлөрдүн алдында орнотушат, эгерде алардын ортосундагы аралык 300 метрден аз болсо жана эгерде алардын биринчисинин алдында тиешелүү түрдө 1.11.1 же 1.11.2 белгиси орнотулса.

icon 1235

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign