8. Табличкалар

8.1.1

8.1.1 "Объектке чейинки аралык" табличкасы


Расмий текст:
Белгиден кооптуу участок башталганга чейинки, тиешелүү чектөө киргизилген жерге чейинки же кыймылдын багытындагы алдыдагы белгиленген объектке (жерге) чейинки аралык көрсөтүлөт.


Кошумча маалымат:

8.1.1 "Объектке чейинки аралык" табличкасын эгерде белгиден коркунучтуу участок башталганга чейинки аралык 5.2.2, 5.2.3 көрсөтүлгөн аралыктан кичине же чоң болсо, эскертүүчү белгилер менен, ошондой эле 15.1, 5.15.2, 6.9.3, 6.15.1-6.15.3, 6.17, 7.1-7.18 белгилерине чыгарып салуу менен башка топтордогу алдын ала белгилер менен колдонушат.

icon 447

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign