8. Табличкалар

8.9.3

8.9.3 "Дипломатиялык корпустун транспорт каражаттарынын гана токтоочу жайы" табличкасы


Расмий текст:
6.4 белгиси менен белгиленген парковкада (токтотуучу орунда) аккредитацияланган дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин, эл аралык (мамлекеттер аралык) уюмдардын жана мындай транспорт каражаттарын белгилөө үчүн колдонула турган мамлекеттик каттоо номер белгилерине ээ болушкан мындай уюмдардын өкүлчүлүктөрүнүн гана транспорт каражаттары жайгаштырыла тургандыгын көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

icon 389

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign