5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.15.4

5.15.4 "Тилкенин башталышы" белгиси


Расмий текст:
Ушул багытта кыймылдоого арналган үч тилкелүү жолдун ортоңку тилкесинин участогунун башталышы. Эгерде 5.15.4 белгисинде кайсы бир транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салуучу белги тартылса, анда ушул транспорт каражаттарынын тиешелүү тилке боюнча кыймылдоосуна тыюу салынат.


Кошумча маалымат:

белгисин ушул багытта кыймылдоо үчүн арналган үч тилкелүү жолдордогу ортоңку тилкенин участогунун башталышын, чийиндер менен багыттардын ичинен ар бири үчүн эки тилкени кезектештирип бөлүү учурунда белгилөө үчүн колдонушат.

icon 405

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign