5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.15.5

5.15.5 "Тилкенин бүтүшү" белгиси


Расмий текст:
Көтөрүлүштөгү кошумча тилкенин же күүлөнүү тилкесинин аягы.


Кошумча маалымат:

белгисин жогору чыгуудагы кошумча тилкенин же күүлөнүү тилкесинин аягын, ушул багытта кыймылдоо үчүн тилкелер саны азайган учурда белгилөө үчүн колдонушат.

icon 441

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign