5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.6

5.6 "Бир жактуу кыймылда жүрүүчү жолдун бүтүшү" белгиси


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

5.5 белгиси менен белгиленген жолдун же жүрүүчү бөлүктүн аягында орнотушат.

icon 535

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign