5.7.1-5.7.2

5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.7.1-5.7.2
5.7.1-5.7.2

5.7.1 жана 5.7.2 "Бир тараптуу кыймылда жүрүүчү жолго чыгуу" белгилери


Расмий текст:
Бир тараптуу кыймылы бар жолго же жүрүүчү бөлүккө чыгуу.


Кошумча маалымат:

5.5 белгиси менен белгиленген жолдун участогуна же жүрүүчү бөлүктүн бардык капталына чыгууларынын алдында орнотушат.

icon 965

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign