5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.8

5.8 "Реверсивдүү кыймыл" белгиси


Расмий текст:
Бир же бир нече тилкелерде кыймылдын багыты карама-каршысына өзгөртүлүшү мүмкүн болгон жол участогунун башталышы.


Кошумча маалымат:

5.8 "Реверсивдүү кыймыл" белгисин реверсивдүү жол чырактарынын же 5.15.7 белгилеринин жардамы менен транспорт каражаттарынын жүрүүчү бөлүгүнүн өз алдынча тилкелери боюнча карама-каршы багытта жүрүүгө карата укуктарды кезектештирип берүү менен жөнгө салынуучу жолдордун участокторун белгилөө үчүн колдонушат.

icon 1010

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign