8. Табличкалар

8.8

8.8 "Акы төлөнүүчү кызматтар" табличкасы


Расмий текст:
Кызматтар акы төлөө менен гана көрсөтүлө тургандыгын көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

8.8 "Акы төлөнүүчү кызматтар" табличкасын пайдалануу үчүн акы төлөмө токтоочу жай аянтынын алдында орнотулган 6.4 белгиси менен, ошондой эле башка белгилер менен жолдон өтүү же кайсы бир кызматтар үчүн акы алуу тууралуу маалымдоо үчүн колдонушат.

icon 316

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign