2022-жылы Кыргызстандагы унааларга чаптамалар

2022-жылы Кыргызстандагы унааларга чаптамалар

2021-жылдын 26-майында “Автотранспорт каражатын кабыл алуунун негизги жоболоруна” өзгөртүүлөр киргизилген.


Автоунааларга стикерлерге карата 22-пункт жаңы редакцияда төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

ПУНКТ 22. Транспорт каражатына ар түрдүү жарнактарды, фотографияларды, жазууларды, ошондой эле эмблемаларды түшүрүү жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча жүзөгө ашырылат.

Бул ар кандай түрдөгү унаанын бетине колдонуу алдында экенин билдирет:

  • жарнама
  • фотосүрөт
  • жазуулар
  • жазуулар

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ГУОБДДдан уруксат алуу зарыл.


Кантип уруксат алса болот

Уруксат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ГУОБДД ОТНине кайрылуу керек.

Арыз жазыңыз жана колдонулган сүрөттүн же жазуунун эскизин бериңиз. Андан кийин, унааны каттоо күбөлүгүнүн Атайын белгилер бөлүмүндө жазуу жүргүзүлөт.


Чаптагычтар үчүн айып жок!

Унаалардагы стикерлерге байланыштуу Кылмыш кодексиндеги берененин кандай жазылганына көңүл буруңуз:

John Doe

194-берене 2-бөлүк  КР УКУК БУЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ

Сыртына ыкчам кызматтардын транспорт каражаттарынын атайын түстүү графикалык схемалары мыйзамсыз түшүрүлгөн же атайын үн чыгаруучу же жарык берүүчү сигналдар орнотулган транспорт каражатын башкаруу, –

жеке жактарга түшүрүлгөн түстүү графикалык схемаларды өчүрүү менен 55 эсептик көрсөткүч; юридикалык жактарга түшүрүлгөн түстүү графикалык схемаларды, жарнамаларды, жазууларды, сүрөттөрдү өчүрүү менен 170 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет.