Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү канча жашта алса болот?

Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү канча жашта алса болот?

Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү канча жашта алса болот?

"А" - кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 125 куб см. ашык жана максималдуу кубаттуулугу 11 киловаттан ашык мотоциклдер - он алты жашка толгон адамдарга;

"А1" - кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 125 куб см. ашпаган, жана максималдуу кубаттуулугу 11 квт. ашпаган мотоциклдер (жеңил мотоциклдер) - он алты жашка толгон адамдарга;

"В" - уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашпаган жана айдоочунун отургучунан тышкары отуруучу орундарынын саны сегизден ашпаган автоунаалар ("А" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары) - он жети жашка толгон адамдарга;

"В1" - моторлоштурулган трициклдер, квадрациклдер - он алты жашка толгон адамдарга;

"С" - уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашкан автоунаалар ("D" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары) - он сегиз жашка толгон адамдарга;

"С1" - уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашык, бирок 7500 кг ашпаган автоунаалар ("D" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары) - он сегиз жашка толгон адамдарга;

"D" - жүргүнчүлөрдү ташууга арналган жана айдоочунун отургучунан тышкары он алты жана андан көп отуруучу орундары бар автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

"D1" - жүргүнчүлөрдү ташууга арналган жана айдоочунун отургучунан тышкары тогуздан он алтыга чейин отуруучу орундары бар автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

"ВЕ" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган чиркегич чиркелген "В" категориясындагы автоунаалар; уруксат берилген салмагы 750 кг ашык чиркегич чиркелген, ал эми мындай курамдын уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашпаган "В" категориясындагы автоунаалар - эки жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар, он сегиз жашка толгон адамдарга;

"СЕ" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган чиркегич чиркелген "С" категориясындагы автоунаалар - үч жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар, жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

"С1Е" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган, ал эми мындай курамдын уруксат берилген максималдуу салмагы 12000 кг ашпаган "С1" категориясындагы автоунаалар - үч жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы бар, жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

"DE" - уруксат берилген салмагы 750 кг ашык болгон чиркегич чиркелген "D" категориясындагы автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы (эл аралык жүргүнчү ташуулар үчүн - 5 жылдан кем эмес) бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга.

"D1E" - жүргүнчүлөрдү ташууга арналбаган, уруксат берилген салмагы 750 кг ашык жана жүктөмү жок автоунаанын салмагынан ашпаган, ал эми мындай курамдын уруксат берилген максималдуу салмагы 12000 кг ашпаган "D1" (категориячасындагы) автоунаалар - төрт жылдан аз эмес үзгүлтүксүз айдоочулук стажы (эл аралык жүргүнчү ташуулар үчүн - 5 жылдан кем эмес) бар жыйырма бир жашка толгон адамдарга;

“Т” – троллейбустар – жыйырма бир жашка толгон адамдарга.


КатегорияЖаш
А , А116
В17
В116
С, С118
D, D121
BE18
CE, C1E21
DE, D1E21
T21