Улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү

Улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү


Улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү

А1 категориячасы
Кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 125 куб.смден жана максималдуу кубаттуулугу 11 кВттан ашпаган мотоциклдердиА  категориясы

Кыймылдаткычынын жумушчу көлөмү 125 куб.смден жана максималдуу кубаттуулугу 11 кВттан ашкан мотоциклдердиB1 категориячасы

Мотордоштурулган трициклдерди жана квадроциклдердиB категориясы
Уруксат, берилген максималдык массасы 3500 кгдан ашпаган, айдоочунун орундугунан тышкары, сегизден көп эмес орундугу бар автомобилдерди ("А" категориясына кирген транспорт каражаттарын кошпогондо) 


С1 категориячасы

"D" категориясына кирген автомобилдерди кошпогондо, уруксат берилген максималдуу массасы 3500 кгдан ашкан, бирок 7500 кгдан ашпаган автомобилдердиС категориясы

"Закон КР о дорожном движении в КР": - "D" категориясына кирген автомобилдерди кошпогондо, уруксат берилген максималдуу массасы 7500 кгдан ашкан автомобилдерди


"Правила получения ВУ": - Уруксат берилген максималдуу салмагы 3500 кг ашкан автоунаалар ("D" категориясына кирген транспорт каражаттарынан тышкары).

______

Пояснение
D1 категориячасы

Жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн арналган жана айдоочунун орундугунан тышкары, сегизден он алтыга чейинки орундугу бар автомобилдерди D категориясы

"Правила получения ВУ": - жүргүнчүлөрдү ташууга арналган жана айдоочунун отургучунан тышкары он алты жана андан көп отуруучу орундары бар автоунаалар

"Венская конвенция о дорожном движении": - Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя;

______

Пояснение
ВЕ категориясы

Чиркеме чиркелген, уруксат берилген максималдуу массасы 750 кгдан жана жүгү жок автомобилдин массасынан ашкан "В" категориясындагы автомобилдерди жана чиркеме чиркелген, уруксат берилген максималдуу массасы 750 кгдан ашкан, ал эми мындай курамдын жалпы уруксат берилген максималдуу массасы 3500 кгдан ашкан "В" категориясындагы автомобилдерди СЕ категориясы

Чиркеме чиркелген, уруксат берилген максималдуу массасы 750 кгдан ашкан, "С" категориясындагы автомобилдерди С1Е категориячасы

Чиркеме чиркелген, уруксат берилген максималдуу массасы 750 кгдан ашкан, бирок жүгү жок автомобилдин массасынан ашпаган, ал эми мындай курамдын жалпы уруксат берилген максималдуу массасы 12000 кгдан ашпаган "С" категориясындагы автомобилдердиDE категориясы

Чиркеме чиркелген, уруксат берилген максималдуу массасы 750 кгдан ашкан "D" категориясындагы автомобилдерди D1E категориячасы

Чиркеме чиркелген, жүргүнчүлөрдү ташууга арналбаган, уруксат берилген максималдуу массасы 750 кгдан ашкан. бирок жүгү жок автомобилдин массасынан ашпаган, ал эми мындай курамдын жалпы уруксат берилген максималдуу массасы 12000 кгдан ашпаган "D1" категориясына тиешелүү автомобилдердиТ категориясы

ТроллейбусДанные основаны на "Законе о дорожном движении в Кыргызской Республике".


Удостоверение тракториста-машиниста:

"А"кыймылдаткычынын кубаттуулугу 25,7 кВтка чейинки каз тамандуу жана дөңгөлөктүү тракторлорду
"Б"кыймылдаткычынын кубаттуулугу 25,7 кВттан 77,2 кВтка чейинки дөңгөлөктүү тракторлорду 
"В"кыймылдаткычынын кубаттуулугу 77,2 кВттан жогору дөңгөлөктүү тракторлорду 
"Г"кыймылдаткычынын кубаттуулугу 25,7 кВттан жогору каз тамандуу тракторлорду
"Д"өзү·жүрүүчү айыл чарба машиналарын
"Е"мелиоративдик, жер казуучу, жол-курулуштук машиналарды, анын ичинде сузгучунун көлөмү 2 куб.мге чейинки экскаваторлорду жана жүктөгүчтөрдү
"Е1"мелиоративдик, жер казуучу, жол-курулуштук машиналарды, анын ичинде сузгучунун көлөмү 2 куб.мден жогору экскаваторлорду жана жүктөгүчтөрдү


Дополнительные отметки

Жарандардын каалоосу боюнча тиешелүү жаш куракка толсо жана зарыл болгон үзгүлтүксүз стажы болсо, практикалык сынак тапшырылгандан кийин айдоочулук күбөлүккө уруксат берүүчү белгилерди коюуга жол берилет, тактап айтканда:

Категория ТС: категориядагы (жана категориячадагы) транспорт каражаттарын башкарууга укук берилет:
«А»“А1” жана “В1” 
«В»“А”, “А1”, “В1” жана “ВЕ” 
«С»«А», «А1» «В», «В1», «С1» жана «ВЕ»
«D»«С», «С1» жана «D1»
«СЕ»«С1Е»
«DE»«СЕ», «С1Е» жана «D1E


Таблица