Орточо ылдамдыкта жазалайсызбы?

Орточо ылдамдыкта жазалайсызбы?

Мыйзам долбоору коомдук талкуунун этабында


Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо – анын катышуучуларын жол-транспорттук кырсыктардан (ЖТК) коргоого, алардын келип чыгуусунун алдын алууга жана алардын оор кесепеттерин азайтууга багытталган процесс.

Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатында белгиленген эрежелердин, ченемдердин жана стандарттардын сакталышына мамлекеттик көзөмөл жүргүзүү жана контролдоо аркылуу жетишилет.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын ачык булактарында жайгаштырылган маалыматтарга ылайык, 2019-жылдын башталышынан бери жол-транспорт кырсыктарынын саны 8,8%га көбөйгөн, андан каза болгондордун саны 6,2%га, жабыр тарткандар – 9,3%га көбөйгөн. Жол-транспорт кырсыктарынын 40%дан ашыгы – бул жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү болуп саналат.

Жол кыймылынын эрежелерин эң көп бузуулар жол-транспорт кырсыгынын натыйжасында адамдардын каза болуп жана майып болуусуна алып келген белгиленген кыймыл ылдамдыгынан ашыра жогорулатуу болуп саналат.

Авариялардын жана мыйзам бузуулардын тез-тез кайталануусу “Коопсуз шаар” долбоорунун аппараттык-программалык комплекстери орнотулган жол участокторунда азайган.

Учурда “Коопсуз шаар” долбоорунун алкагында орнотулган контролдук-өлчөөчү приборлордун фото-, кино тартуу жана видео жазуу функциялары бар. Транспорт каражатынын кыймыл ылдамдыгы ал аппараттык-программалык комплекстин (АПК) контролдоо аймагынан өтүп баратканда белгиленет. Бирок АПК контролунун аймагынан тышкары жерлерде автотранспорт каражатынын ылдамдыгы аныкталбай калат, демек, ылдамдык режимин контролсуз бузуу үчүн шарт бар. Жол кыймылынын катышуучуларынын маданий деңгээлин жогорулатуу, аларды жол кыймылынын эрежелерин сөзсүз сактоого үйрөтүү, анын ичинде, ылдамдыкты контролдоо – “Коопсуз шаар” долбоорунун милдеттеринин бири.

Ылдамдык режимин сактоонун көйгөйлөрүн АПКга жолдун түз бөлүгүндө автотранспорттук каражаттын орточо ылдамдыгын катарлаш эки өлчөөчү прибордун (1 жана 2-камералар) ортосундагы транспорт каражаты басып өткөн жолдун узундугунун катышы катары аныктоочу функцияны орнотуу жолу менен чечсе болот. Схемалык жактан мындай функция төмөнкүдөй тартипте берилет: 1-камера АПКнын көз кырына түшкөн автотранспорт каражатын белгилейт, анын ылдамдыгын аныктап, сүрөткө тартат

жана эске сактап калат. Автотранспорт каражаты 2-камерадан өткөндө убакыт талдоого алынат. Камералардын ортосундагы аралык белгилүү болгондуктан, убакытка бөлүнгөн аралык катары орточо ылдамдык эсептелинет. Эгерде ылдамдык чегинен жогору болсо – фото айып пул жазуу үчүн иштеп чыгууга жөнөтүлөт. Эгерде ылдамдык чегинен жогорулабаса, фото өчүрүлөт. Ошону менен бирге, түз жолдон бурулганда же автотранспорт каражаты токтогондо, маалымат иштөө үчүн өткөрүлүп берилет.

Жогоруда баяндалгандарды эске алып, адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоо, жол-кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, ЖТКнын алдын алуу, жол кыймылынын катышуучуларынын маданиятын жогорулатуу, жол кыймылынын коопсуздугун контролдоонун усулун кеңейтүү максатында, Бузуулар жөнүндө кодекстин “атайын техникалык каражаттар” тууралуу 305-беренесинде атайын техникалык каражаттар катары ошондой эле автотранспорт каражатынын орточо ылдамдыгын белгилей турган өлчөөчү приборлорду түшүнүү сунушталат.