Кантип жоо жургунчулорго жол берсе болот?

Кесилиш жолдон ЖЭкти бузбай туруп жоо жургнунчуго кантип жол берсе болот.